WORKSHOP “KHÔNG-PHẢI-TRÁI-NGÀNH” – Buổi giải đáp thắc mắc và những câu chuyện xung quanh chủ đề Học trái ngành

Vào thứ 7 ngày 18/1/2022 , Workshop “KHÔNG-PHẢI-TRÁI-NGÀNH” được tổ chức bởi CLB English Exchange Events Club (EEEC) trực thuộc khoa Ngữ văn Anh, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chia sẽ chính là nơi để các bạn có thể giải đáp được những câu