Tiểu thuyết “Sơn Ca”: Lời kêu gọi cho hòa bình, cho người yêu thương người

“The Mountains Sing” (Sơn Ca) là cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai và là tiểu thuyết đầu tiên của cô được viết bằng tiếng Anh. Cuốn tiểu thuyết lịch sử dựa trên câu chuyện của một gia đình qua bốn thế hệ. Câu chuyện cảm động này đã làm say lòng người đọc bởi tính chân thực và lối kể chuyện trữ tình.