Phát động chương trình “ATM việc làm cộng đồng” và “ATM phòng trọ cộng đồng” tại TP.HCM

Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động chương trình “ATM  việc làm cộng đồng” và “ATM phòng trọ cộng đồng” nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng lo toan của người dân. Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cách ly xã hội toàn Thành phố theo tinh thần của