ASUS giới thiệu ExpertBook B9 OLED – laptop doanh nhân 14” OLED nhẹ nhất thế giới cùng Expert Series thế hệ mới hướng đến phát triển bền vững

Giải pháp máy tính doanh nghiệp ASUS Expert Series thế hệ mới của ASUS, nổi bật với laptop ExpertBook B9 OLED đáp ứng nhiều tiêu chí “xanh”, cùng doanh nghiệp hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững. ASUS Việt Nam ra mắt dải sản phẩm chuyên biệt và toàn diện cho doanh nghiệp