CapitaLand liên tục được ghi nhận là tập đoàn bền vững hàng đầu thế giới theo Bảng xếp hạng BĐS Bền vững Toàn cầu 2021

Tập đoàn CapitaLand tiếp tục đứng đầu ở hạng mục ‘Nhà lãnh đạo ngành khu vực toàn cầu, châu Á và châu Á Thái Bình Dương’ theo Bảng xếp hạng Bất động sản Bền vững Toàn cầu (GRESB) năm 2021 về hiệu quả hoạt động và quản lý, đặc biệt về các chỉ tiêu Môi