ASUS kỷ niệm hành trình ZenBook 10 năm: Kiến tạo. Ghi dấu. Mở tương lai

Từ những mẫu ZenBook đầu tiên ra mắt thế giới năm 2011, qua 10 năm, ZenBook luôn là biểu tượng của tinh thần đổi mới, sáng tạo, nghệ thuật, cao cấp, hướng tới trải nghiệm vượt ngoài mong đợi của ASUS & ngành công nghệ. Link video chương trình: https://drive.google.com/drive/folders/1pgYtrkSqaHiUPoWrEem41PAhzvOZoRYn ASUS kỷ niệm hành trình