Diễn đàn Việt Nam: Thời khắc Việt: Kết nối người Việt trong và ngoài nước, nổi bật thành tựu của người Việt

Ngày 24/01/2024, tại TP.HCM đã diễn ra buổi họp báo công bố sự kiện Diễn đàn Việt Nam: Thời khắc Việt.  Diễn đàn lần đầu tiên được tổ chức với mục tiêu kết nối người Việt trong và ngoài nước thông qua những hoạt động đa dạng, đồng thời làm nổi bật những thành tựu của