Trần Tiến – Nửa Thế Kỷ Phiêu Bạt: Đêm nhạc đặc biệt đánh dấu chặng đường hơn 50 năm sáng tác của Nhạc sĩ Trần Tiến

Live Concert Trần Tiến – Nửa Thế Kỷ Phiêu Bạt ghi dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ của vị nhạc sĩ tài hoa này. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào lúc 20h, Thứ 7, Ngày 13/05/2023, Tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Hà Nội. Nhạc sĩ Trần Tiến –Những cống