“Nóng” phần thi Ảnh Online cuộc thi “Hoa hậu Môi Trường Việt Nam 2021”

Cuộc thi “Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2021” đang nóng lên với phần khởi động thi Ảnh Online giữa mùa dịch Covid cùng với những ý tưởng nhân văn để xây dựng và bảo vệ Môi trường sống. Mang ý nghĩa và mục đích tốt đẹp về Môi trường, cuộc thi “Hoa hậu Môi