Thanh Hóa: Khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế tại các bãi tập kết cát

02:56 | 09/04/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư bãi tập kết cát, sỏi khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện Bá Thước, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thọ Xuân, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung, Thiệu Hóa và TP. Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn chỉ đạo các chủ đầu tư bãi tập kết cát, sỏi khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá.

Các địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện các tồn tại, hạn chế về Sở Xây dựng trước ngày 15/5/2023 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

khan_truong_khac_phuc_ton_tai_han_che_tai_cac_bai_cat.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư bãi tập kết cát, sỏi khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương kiểm tra, rà soát tham mưu đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý, khắc phục các vị trí đang có diễn biến sạt lở trên toàn các tuyến sông trên địa bàn tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/5/2023.

Sở NN&PTNT chủ động theo dõi diễn biến của bão lũ, triều cường để kịp thời thông báo cho các địa phương có các tuyến sông đi qua và đơn vị liên quan xây 2 dựng phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, bờ bãi sông và công trình dân sinh, an toàn tính mạng Nhân dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở.

Giao UBND TP. Thanh Hóa chỉ đạo phòng, ban chức năng, UBND phường Thiệu Khánh tiếp tục theo dõi vị trí đã sạt lở tại bãi tập kết của Công ty CP Xây dựng thương mại Tuấn Minh; yêu cầu công ty tiếp tục gia cố chống sạt lở tại vị trí sạt lở của bãi, đảm bảo theo quy định.

UBND xã Hoằng Đại cần khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm đối với vị trí tại bờ tả sông Mã (đối diện với bãi tập kết của Công ty CP Đầu tư phát triển Lê Hoàng) đang có diễn biến sạt lở để lập phương án thực hiện chống sạt lở bờ bãi nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với chủ đầu tư các bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Nghiêm túc chấp hành việc hoạt động tập kết, kinh doanh cát tại bãi tập kết cát, sỏi theo đúng hồ sơ và phương án đã được duyệt, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và đường bộ, đê điều, vệ sinh môi trường, hành lang thoát lũ trong khu vực và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư các bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi phải tuân thủ việc bốc xúc cát lên phương tiện vận tải đúng tải trọng theo quy định; chịu sự kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định của pháp luật; đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các hành vi phạm trong quá trình thực hiện, hoạt động tại bãi tập kết đã được cấp thẩm quyền chấp thuận.

Các cơ quan, đơn vị khẩn trương bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động tập kết, kinh doanh cát, sỏi tại bãi theo quy định của pháp luật, tập trung nguồn lực, nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị để triển khai thực hiện khắc phục đầy đủ các nội dung theo yêu cầu đã được nêu tại Công văn số 1799/SXD-VLXD ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng, báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố, nơi có các bãi tập kết cát, sỏi trước ngày 5/5/2023.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế, UBND các huyện Bá Thước, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thọ Xuân, Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, TP. Thanh Hóa và TP. Sầm Sơn và các đơn vị liên quan nghiên cứu các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng; căn cứ quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động tập kết, kinh doanh tại bãi trên địa bàn thuộc phạm vị quản lý, đảm bảo chấp hành đầy đủ các quy định về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, đê điều, hành lang thoát lũ, vệ sinh môi trường, cảnh quan, không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong khu vực và các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan.

Các đơn vị cần sử dụng bãi tập kết đúng mục đích, tránh lợi dụng để hoạt động, khai thác khoáng sản trái phép, trường hợp có dấu hiệu về hành vi vi phạm phải yêu cầu dừng ngay để khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Với quyết tâm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại của hoạt động kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra các vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị được giao.

Theo Báo Công Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *