Netflix Việt Nam liên tục bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử “sờ gáy”

Vừa qua, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã gửi văn bản yêu cầu đến Công ty Netflix tại Việt Nam. Kênh dịch vụ xem phim trực tuyến phải loại bỏ phim, chương trình vi phạm chủ quyền và pháp luật Việt Nam, chấm dứt hiển thị chuyển ngữ tiếng Việt trong các bộ phim, chương trình truyền hình trên kho nội dung của Công ty Netflix cung cấp đến người sử dụng tại Việt Nam.