Đỗ Hoàng Dương tạo hình khác lạ, diện toàn đồ hiệu xa xỉ chứng minh độ chịu chơi không thể xem thường

Khó để nhận ra những hình ảnh hiện tại chính là Đỗ Hoàng Dương – nam ca sĩ luôn theo đuổi phong cách đáng yêu, dễ thương ngày nào.  *Fashion Video:  https://www.youtube.com/watch?v=kjG_6veWJ40 Im tiếng suốt hơn 2 năm với âm nhạc, Đỗ Hoàng Dương đã sẵn sàng trở lại với âm nhạc bằng một kế