Thành lập Tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng

16:35 | 15/04/2023
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 923/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.
Thành lập Tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng - Ảnh 1.
                                                                        Ảnh minh họa/Nguồn: VOV

Theo đó, Tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng gồm 10 thành viên do ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022, Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, cụ thể: Tiếp nhận hồ sơ, trả lời bằng văn bản đối với đề nghị công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng; đăng tải công khai tên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng; Cấp, thu hồi Giấy phép phân loại phim đối với phim của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chưa đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng; Xây dựng và quản lý Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng; Kiểm tra nội dung phim, phân loại phim, hiển thị kết quả phân loại phim phổ biến trên không gian mạng; Tiếp nhận thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim trên không gian mạng; Tiếp nhận đầu mối, thông tin liên hệ của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng; Yêu cầu chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng dừng, gỡ bỏ phim vi phạm; Yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số ngăn chặn, gỡ bỏ phim vi phạm; Yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn việc truy cập phim vi phạm; Các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ đối với các vấn đề nảy sinh ngoài thẩm quyền./.

Theo Báo Tổ Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *